Våra aktiviteter 

Kompletterande information kommer att tillkännages här efterhand. Särskilt vad gäller åkdagarna kan det bli ändringar p g a väder och vind.
Likaså tider, platser o dyl uppdateras löpande.
Annat som kan tillkomma är olika evenemang som kan vara värda att besöka.

Ge därför akt på eventuella förändringar och kompletterande information..

Slutet av mars

Årsmöte

Vidare information kommer.

1 maj 2023

Premiärtur

Enligt traditionen kör vi vår premiärtur 1 maj som infaller en måndag. 
Mer info kommer.

Maj 2023

Moped- och MC-marknad

Datum ännu ej fastställt, info kommer.

7 maj 2023

Edsvalla motordag

Mer info kommer.

27 maj 2023

Sola Springmeet

Färjestad travbana, info kommer.

6 juni 2023

Värmskogsturen

På nationaldagen kör vi traditionellt till Värmskogs café. Info om tid och plats kommer.