Våren 2023

Årsmötet
Genomförs 25 mars. Då skall bland annat val av ordförande, sekreterare och två revisorer förrättas.

Info om detaljer kring anmälan, pris och övrigt tillkännages längre fram och
i vårens nummer av Kôlven.

På årsmötet har vi även att ta ställning till en höjning av medlemsavgiften.


Festkommitten

Mats Gustavsson och Leo Elander valdes till det som hädanefter heter aktivitetskommitten. 

Det kommer att anordnas någon form av studiebesök/presentation vid ett par tillfällen.


Hammarösvängen 2023

Rallyt skall genomföras. Till rallykommitten valdes Stefan Hugosson, som med bistånd av Anders Nermark kommer att leda planeringen detta år. 


Moped- och MC-marknaden

Skall genomföras 21 maj. John Högsund leder detta.


Övrigt

Åkdagar skall genomföras onsdagar, vidare ett par lördagsturer. Info efterhand.


Antalet utskick kommer att minskas p g a ökade portokostnader. Exempelvis kommer årsmötesprotokoll och inbjudan till Lucia att sändas i/med höstnumret av Kôlven.

Årsmötesprotokollet kommer innan dess att finnas tillgängligt här på webbplatsen.