Årsmötet 2020

Som framgår av bilden genomfördes det begränsade årsmötet på ett coronasmittsäkert sätt. Fattade beslut genomfördes i linje med det preliminära protokoll som tidigare sänts ut till medlemmarna på remiss.

Några dramatiska svängar blev det alltså inte tal om. Efter avslutat möte utbytte vi tankar om verksamheten 2021. Slutsatsen blev att det ännu är för tidigt att kunna bedöma hur samhällssituationen kommer att vara då.
Det innebär i klartext att det är ovisst om årsmöte/marknad/rally kommer att kunna genomföras i normal omfattning. Vi får hålla oss ajour med utvecklingen. Tills vidare vill jag uppmana de som har funktioner inom sagda verksamheter att hålla sig beredda ifall..... Vi håller tummarna!

Vidare vill jag ta tillfället i akt och till medlemmarna beklaga att det inte varit möjligt att genomföra årsmöte, gruppresor och annat i den omfattning som är brukligt att kunna ge, och som jag tror har en social funktion för många. 

Dela den här sidan