Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften är 200 kr.

Betala till plusgiro 13 27 51-9.

OBS! Betala endast med plusgiro för medlemsavgiften.


VIKTIGT: Ange namn och/eller medlemsnummer vid betalningen