Studiebesök WrapChamp 14 mars

Vi fick besöka Anders Ahlstedts företag och få en inblick i hur man kan åstadkomma dekor på fordon, det kan gälla detaljer, loggor eller hela fordon som folieras. Med hjälp av avancerade datorprogram trycker man ut folie som därefter appliceras på fordonen.


Man kan ta ut i stort sett vilka bilder som helst och använda, fantasin sätter gränsen.


Många av oss har hojar som behöver ”dekaler” eller som yngre klassiker ”stripes” på tankar och kåpor, inte minst när ”platsracerepoken”kom på 80-talet. Det är ofta extremt svårt att hitta originalgrejer. Men mycket har hänt på det området.

Nu finns utmärkta lösningar till vettiga priser.


Vi fick möjlighet att se tekniken hos Anders Ahlstedt på företaget Wrapchamp. Han förevisade och berättade hur det går till. Det finns lösningar för det mesta i smått och stort, tankdecal eller en hel kåpa eller en hel bil!